Luova ilmapiiri ja tekemisen meininki. Tervetuloa Jamilahteen! 

Autismikirjon erityislinja

Autismikirjon henkilöille 1- 2-vuotinen erityislinja

Erityislinjan tavoitteena on kehittää autismikirjon nuorten elämänhallinta-, vuorovaikutus- ja itseilmaisutaitoja, tukea aikuistumista ja itsenäistymiskehitystä sekä auttaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin työ- ja toimintaympäristöihin sekä työtehtäviin. Koulutuksessa lähtökohtana on opiskelijan omien vahvuuksien painottaminen sekä yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen. Opetuksessa hyödynnämme luontolähtöisiä opetusmenetelmiä yhteistyössä paikallisten Green Care – toimintaa harjoittavien yritysten kanssa.

Lue lisää

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Kymenlaakson kesäyliopisto ja Jamilahden kansanopisto tarjoavat yhteistyössä erityispedagogiikan perusopintoja avoimen korkeakoulun opintoina. Opinnot valmentavat yliopiston pääsykokeisiin sekä antavat hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Perusopinnot soveltuvat hyvin myös täydennyskoulutukseen. Yhden vuoden kestävät opinnot suoritetaan lähi- tai monimuoto-opintoina, Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti.

 • Lähiopetuksessa perusopinnot suorittaneille 6 lisäpistettä 2. asteen jatkohakuun
 • Lähiopinnoissa samat opinto-sosiaaliset edut kuin 2. asteen opinnoissa
 • Opinnot eivät vie ns. ensikertalaisen asemaa myöhemmin korkeakouluhaussa
 • Opinnot saa sisällytettyä pää- tai sivuaineena myöhempään korkeakoulututkintoon
 • Opintoihin sisältyy myös mm. kieliopintoja ja tieteellisen kirjoittamisen opintoja
 • Mahdollisuus tenttiä englannin kielen suullinen ja kirjallinen sekä toisen kotimaisen kielen pakolliset yliopistokurssit

Alustavasti opintojaksoja ovat:

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnallinen perusteet 5 op
Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op
Näkökulmia erityispedagiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op

Kokopäiväinen kansanopistolinja käsittää 20 tuntia lähiopetusta viikossa Jamilahden kansanopistossa ja lisäksi opetuksessa käytetään yliopistojen verkko-oppimisympäristöjä. Ilmoittautuminen lähiopintoihin: ilmoittautumislomake
L
isätiedot: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 516 1327

Monimuoto-opinnot ovat itsenäistä opiskelua. Opiskelu tapahtuu pitkälti omatoimisesti verkon välityksellä. Näihin opintoihin kuuluu ilta-aikaan pari kertaa kuussa järjestettävät tutor-tunnit. Monimuoto-opiskelu soveltuu hyvin työssä käyville sekä täydennyskoulutusta haluaville. Ilmoittautuminen monimuoto-opintoihin: Kymenlaakson kesäyliopistoon: kymenlaaksonkesayliopisto.fi/koulutukset
L
isätiedot: koulutussuunnittelija Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 538 0213

Opiskelu on molemmissa vaihtoehdoissa maksullista. Katso linkeistä lähiopintojen opintomaksut ja monimuoto-opintojen opintomaksut.  Opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone. Erillisiä pääsyvaatimuksia ei ole, vaan opinnot ovat avoimia kaikille. Linjoille on jatkuva haku. Paikkoja rajoitetusti, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Finnish for foreigners / Suomea maahanmuuttajille

Jamilahti Folk High School offers intensive courses in Finnish for foreigners: the first part on 26.8. - 31.12.2019 and the second part on 7.1. - 29.5.2020.

Jamilahti also offers PRIVATE lessons. If you are interested in learning Finnish please contact: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  Tel: 044 362 3655

Lue lisää

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Kymenlaakson kesäyliopisto ja Jamilahden kansanopisto tarjoavat yhteistyössä kasvatustieteen perusopintoja avoimen korkeakoulun opintoina. Opinnot valmentavat yliopiston pääsykokeisiin sekä antavat hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Perusopinnot soveltuvat hyvin myös täydennyskoulutukseen. Yhden vuoden kestävät opinnot suoritetaan lähi- tai monimuoto-opintoina, Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti.

 • Lähiopetuksessa perusopinnot suorittaneille 6 lisäpistettä 2. asteen jatkohakuun
 • Lähiopinnoissa samat opinto-sosiaaliset edut kuin 2. asteen opinnoissa
 • Opinnot eivät vie ns. ensikertalaisen asemaa myöhemmin korkeakouluhaussa
 • Opinnot saa sisällytettyä pää- tai sivuaineena myöhempään korkeakoulututkintoon
 • Opintoihin sisältyy myös mm. kieliopintoja ja tieteellisen kirjoittamisen opintoja
 • Mahdollisuus tenttiä englannin kielen suullinen ja kirjallinen sekä toisen kotimaisen kielen pakolliset yliopistokurssit

Alustavasti opintojaksoja ovat:

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnallinen perusteet 5 op
Oppimisen ja kehityksen haasteet 5 op
Toimijana kasvatusalalla 5 op

Kokopäiväinen kansanopistolinja käsittää 20 tuntia lähiopetusta viikossa Jamilahden kansanopistossa ja lisäksi opetuksessa käytetään yliopistojen verkko-oppimisympäristöjä. Ilmoittautuminen lähiopintoihin: ilmoittautumislomake
L
isätiedot: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 516 1327

Monimuoto-opinnot ovat itsenäistä opiskelua. Opiskelu tapahtuu pitkälti omatoimisesti verkon välityksellä. Näihin opintoihin kuuluu ilta-aikaan pari kertaa kuussa järjestettävät tutor-tunnit. Monimuoto-opiskelu soveltuu hyvin työssä käyville sekä täydennyskoulutusta haluaville. Ilmoittautuminen monimuoto-opintoihin: Kymenlaakson kesäyliopistoon: kymenlaaksonkesayliopisto.fi/koulutukset
L
isätiedot: koulutussuunnittelija Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 538 0213

Opiskelu on molemmissa vaihtoehdoissa maksullista. Katso linkeistä lähiopintojen opintomaksut ja monimuoto-opintojen opintomaksut.  Opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone. Erillisiä pääsyvaatimuksia ei ole, vaan opinnot ovat avoimia kaikille. Linjoille on jatkuva haku. Paikkoja rajoitetusti, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

 


 

Kauppatieteen perusopinnot 30 op

Kymenlaakson kesäyliopisto ja Jamilahden kansanopisto tarjoavat yhteistyössä kauppatieteen perusopintoja avoimen korkeakoulun opintoina. Opinnot valmentavat yliopiston pääsykokeisiin sekä antavat hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Perusopinnot soveltuvat hyvin myös täydennyskoulutukseen. Yhden vuoden kestävät opinnot suoritetaan lähi- tai monimuoto-opintoina, Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti.

 • Lähiopetuksessa perusopinnot suorittaneille 6 lisäpistettä 2. asteen jatkohakuun
 • Lähiopinnoissa samat opinto-sosiaaliset edut kuin 2. asteen opinnoissa
 • Opinnot eivät vie ns. ensikertalaisen asemaa myöhemmin korkeakouluhaussa
 • Opinnot saa sisällytettyä pää- tai sivuaineena myöhempään korkeakoulututkintoon
 • Opintoihin sisältyy myös mm. kieliopintoja ja tieteellisen kirjoittamisen opintoja
 • Mahdollisuus tenttiä englannin kielen suullinen ja kirjallinen sekä toisen kotimaisen kielen pakolliset yliopistokurssit

Kauppatieteen perusopinnoissa on alustavan tiedon mukaan seuraavat opintojaksot (niitä mahdollisesti vielä päivitetään)
AY5210104 Johtamisen perusteet 6 op
AY5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op
AY5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op
AY5210103 Rahoituksen perusteet 6 op
AY5210106 Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op

Kokopäiväinen kansanopistolinja käsittää 20 tuntia lähiopetusta viikossa Jamilahden kansanopistossa ja lisäksi opetuksessa käytetään yliopistojen verkko-oppimisympäristöjä. Ilmoittautuminen lähiopintoihin: ilmoittautumislomake
L
isätiedot: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 516 1327

Monimuoto-opinnot ovat itsenäistä opiskelua. Opiskelu tapahtuu pitkälti omatoimisesti verkon välityksellä. Näihin opintoihin kuuluu ilta-aikaan pari kertaa kuussa järjestettävät tutor-tunnit. Monimuoto-opiskelu soveltuu hyvin työssä käyville sekä täydennyskoulutusta haluaville. Ilmoittautuminen monimuoto-opintoihin: Kymenlaakson kesäyliopistoon: kymenlaaksonkesayliopisto.fi/koulutukset
L
isätiedot: koulutussuunnittelija Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 538 0213

Opiskelu on molemmissa vaihtoehdoissa maksullista. Katso linkeistä lähiopintojen opintomaksut ja monimuoto-opintojen opintomaksut.  Opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone. Erillisiä pääsyvaatimuksia ei ole, vaan opinnot ovat avoimia kaikille. Linjoille on jatkuva haku. Paikkoja rajoitetusti, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kieli- ja kansainvälisyyslinja

Haluatko huippuosaajaksi globaalissa maailmassa?

Työnantajat arvostavat monipuolista kielitaitoa, valmiuksia liikkua maailmalla ja toimia osana monikulttuurista työyhteisöä tai tiimiä.
Kieli- ja kansainvälisyyslinjalla voit parantaa vieraiden kielten taitoja ja tutustua eri kulttuureihin ja toimintatapoihin.
Kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden osa-alueita ovat kielitaidon lisäksi ihmisoikeus, tasa-arvo, kulttuurienvälinen ymmärrys, kehitys- ja oikeudenmukaisuuskysymykset sekä kestävä kehitys.
Linjan pääkielenä toimii englanti, jonka lisäksi voi ottaa valinnaisen kielen: venäjä, saksa tai espanja.

Maahanmuuttajille ja ulkosuomalaisille valinnaisena kielenä: suomi toisena kielenä.

Lue lisää

Kirjoittajalinja

Haluatko kehittää kirjallista ilmaisuasi ja kirjoittaa monipuolisesti? 
Haaveiletko kirjailijan, toimittajan, opettajan, tiedottajan tai kääntäjän ammatista?

Kysy seuraavan kirjoittamislinjan alkamisajankohtaa!

Lue lisää

LogoArt-ohjaajakoulutus

LogoArt-taidetepiaohjaajan koulutus LogoArt on terapiamuoto, jossa yhdistyvät logoterapian ja taideterapian periaatteet ja menetelmät. LogoArt-taideterapiaohjaajan koulutuksessa opiskellaan psykiatri Viktor E. Franklin luoman logoterapian filosofiaa taideterapian tekniikkaan yhdistettynä. LogoArt on brasilialais-suomalaisen Marianne da Silva Pradon kehittämä taideterapian muoto. LogoArtissa yhdistyvät Viktor E. Franklin logoterapia ja Margaret Hauschkan taideterapia. LogoArtin tavoitteena ei ole esittävä taide, vaan taiteen avulla saavutettava tasapainoinen olotila ja oma hyvinvointi. Maalaaminen on prosessi, jonka avulla on mahdollista saada kosketus sisimpäänsä sekä edistää omaa kasvuaan ja luovuuttaan. Maalaamalla voidaan työstää myös henkilökohtaisia asioita ja ongelmia. LogoArt on matka itseen, se voimaannuttaa ja vapauttaa luovuutta.

Opiskelijoiden mietteitä

Runolinja

Jamilahden kansanopiston Runolinjalla tutustutaan monipuolisesti nykyrunouden kerrostumiin. Kokovuotisella linjalla keskitytään runojen kirjoittamiseen, mutta tutustutaan myös runouden teoriaan sekä jo julkaistuun runouteen. Runouden lajeihin, kuten proosa- ja lavarunouteen sekä visuaaliseen runouteen, tutustutaan niihin perehtyneiden opettajien johdalla. Runolinja pyrkii tutustuttamaan opiskelijat nykyrunouteen vivahteikkaasti ja innostavasti. Lopputyönä kirjoitetaan runokokoelma.

Lue lisää

Jamilahti

Uudistuneet sisällöt, ammattitaitoiset opettajat ja tekemisen meininkiä. Kaikki edellytykset viettää ainutlaatuinen vuosi ja omaksua tulevaisuuden tietotaitoa.

Tutustu tarjontaamme ja laita hakemus, kutsumme sinut haastatteluun

Toimisto

Jamilahden kansanopisto
Tikkupolku 1, 49460 Hamina
0400 318 456
toimisto(at)jamilahti.fi

Jamilahti muualla verkossa

Toukokuun 25. päivästä alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa koko EU-aluetta koskeva yleinen tietosuoja-asetus. Siksi haluamme muistuttaa asiakkaitamme tietojen turvallisen ja luotettavan käsittelyn merkityksestä. Lue Tietosuojaseloste